+373 (22) 288 622+373 68 311 330

Noutăți

Darea de seamă privind activitatea CM EXCELLENCE pentru anul 2022

La data de 18 februarie curent, după mai bine de 2 doi ani de izolare din cauza pandemiei Covid-19, colectivul Centrului Medical EXCELLENCE s-a întrunit în ședința de totalizare a activității pentru an.2022.

Raportul de activitate medicală a fost prezentat de către Directorul medical, dna Aliona Serbulenco, care a făcut analiza SWOT a instituției, punctând părțile forte: potențialul uman, profesional și intelectual (3 profesori universitari, 13 doctori în științe medicale, inclusiv 9 conferențiari, 40 medici, dintre care 93% sunt cu categorii de calificare, 82 % din asistenții medicali dețin diferite categorii de calificare, 81% din toți angajații sunt cu studii superioare) – care constituie ”fondul de aur” al instituției, a remarcat Dna Serbulenco.  CM EXCELLENCE are o strategie de dezvoltare, o politică a calității și obiective bine conturate cum de menținut calitatea serviciilor într-o concurență acerbă și neloială pe piața autohtonă. S-au analizat indicatorii tuturor structurilor instituției, prin evidențierea provocărilor dar și a oportunităților de dezvoltare.  În atmosferă a dominat glasul critic al constructivismului.

Dna director Maria Morozov a făcut raportul financiar pentru anul 2022 de activitate. A subliniat provocările și crizele la care este expusă instituția, riscurile multiple, care intercalează viața colectivului cu situația de instabilitate economico-financiară, energetică și socială a societății.

În discuții au luat parte toți șefii de departamente și servicii, colaboratorii instituției. Toate discuțiile au rezumat dorința de a menține calitatea serviciilor prestate, stabilitatea financiară, satisfacția pacienților, siguranța în ziua de mâine a personalului angajat.

Cu noi speranțe, noi ambiții și scopuri mărețe colectivul CM EXCELLENCE pășește curajos în anul 2023, pe care ni-l dorim să fie EXCELENT!

Image